Who is kristanna loken dating pittburgh dating search engine

Wij zijn dankzij de Verlichting en het wegvallen van de kerk ongelooflijk vrij geworden.

Niet de kerk of de traditie bepaalt, maar wíj bepalen zelf hoe we ons leven willen indelen.

Gewapend met geringe zelfkennis of zelfacceptatie kun je dan ineens iemand anders’ passie gaan najagen.

Dus zullen we met onze verworven vrijheid nu op zoek moeten naar onze eigen morele identiteit.Waarbij de mate van zelfacceptatie je nog behoorlijk in de weg kan zitten.Dat maakt ook dat echte keuzes in je leven vaak lastig of zelf pijnlijk zijn.Er lijkt veel op het spel te staan en je kan weerstand ondervinden.Laat je in dat geval inspireren door de fameuze woorden van Ralph Waldo Emerson. Maar ga daar waar geen pad bestaat en laat een spoor na.” Waar het op neer komt is dat meer passie voor je werk voortkomt uit een natuurlijke behoefte aan ontplooiing en persoonlijke groei.Daarbij zal je in deze postmoderne samenleving op zoek moeten gaan naar waarden die jouw bestaan overstijgen. Laat je gegevens achter en ik neem contact met je op.

You must have an account to comment. Please register or login here!